بایگانی برچسب ها: Karim Bagheri

جزییات پست جنجالی کریم باقری در مورد سوشا مکانی و تکذیب آن

جزییات پست جنجالی کریم باقری در مورد سوشا مکانی و تکذیب آن

جزییات پست جنجالی کریم باقری در مورد سوشا مکانی و تکذیب آن  جوساز:در یک صفحه از اینستاگرام با نام کریم باقری پست جنجالی در مورد سوشا مکانی و کاراهایش منتشر شده است که کریم باقری انتساب آنرا به خود تکذیب کرد. در این پست اینستاگرامی مقصر اصلی عدم قهرمانی پرسپولیس سوشا مکانی معرفی شده است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب