بایگانی برچسب ها: انتخاب زابل آلوده ترین شهر جهان

واکنش کاربران به انتخاب زابل “آلوده ترین شهر جهان”

واکنش کاربران به انتخاب زابل “آلوده ترین شهر جهان”

واکنش کاربران بهنتخاب زابل “آلوده ترین شهر جهان”  جوساز: با انتخاب زابل به عنوان آلوده ترین شهر جهان از طرف سازمان بهداشت جهانی کاربران در شبکه های اجتماعی با ارسال عکس های به این تلخ خبر واکنش نشان دادند.ادامه مطلب

ادامه مطلب