بایگانی برچسب ها: المیرا خاماچی در ترکیه

عکس بی حجاب المیرا خاماچی نماینده شهر تبریز در ترکیه

عکس بی حجاب المیرا خاماچی نماینده شهر تبریز در ترکیه

ماجرای عکس بی حجاب المیرا خاماچی نماینده شهر تبریز در ترکیه المیرا خاماچیجوساز: چند روزی است عکس بی حجابی که گفته می شود مربوط به المیرا خاماچی عضو شورای شهر تبریز در ترکیه می باشد در فضای مجازی دست به دست می چرخد.ادامه مطلب

ادامه مطلب