بایگانی برچسب ها: اسامی بازیگران فیلم ۲۴ سپتامبر

فاجعه منا با عنوان “۲۴ سپتامبر” فیلم می شود+ بازیگران فیلم ۲۴ سپتامبر

فاجعه منا با عنوان “۲۴ سپتامبر” فیلم می شود+ بازیگران فیلم ۲۴ سپتامبر

فاجعه منا در فیلم ۲۴ سپتامبر + بازیگران فیلم ۲۴ سپتامبر  جوساز: شما هم مثل ما موافق هستید که فاجعه منا یکی از وحشتناکترین و دردناکترین رخدادهای تاریخ اسلام بود که در آن حادثه بسیاری از هم وطنان عزیزمان جان خود را از دست داند. به اهمیت این حادثه در ابران قرار است فیلمی با داستان فاجعه منا ساخته شود. طی خبر های رسیده قراره نام این فیلم ۲۴ سپتامبر باشد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب