بایگانی برچسب ها: ازاده نامداری با همسر دومش

سلفی رمانتیک و عاشقانه ازاده نامداری با همسر دومش

سلفی رمانتیک و عاشقانه ازاده نامداری با همسر دومش

سلفی رمانتیک و عاشقانه ازاده نامداری با همسر دومش  جوساز: آزاده نامداری با انتشار عکس زیر در صفحه اجتماعی اش نوشت: میان شکوفه های سیب بیادت بودم بس که بیقرارم این روزها، حیرانم، یکجا بند نمیشوم. لحظه به لحظه ی امروز،……دوروز است زندگی ام از روال افتاده،کسی نمیداند من چه کسی را از دست دادم، دوستی که همرازم بود امشب تاسحر بیدار میمانم برایت دعامیکنم توهم که درآغوش خدایی برایم دعاکن.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب