بایگانی برچسب ها: آیا خبر سکته پژمان بازغی راسته؟

پژمان بازغی در بیمارستان و همسرش بر بالین او

پژمان بازغی در بیمارستان و همسرش بر بالین او

پژمان بازغی در بیمارستان و همسرش بر بالین او پژمان بازغی در کنار همسرش در بیمارستان, عکس پژمان بازغی در بیمارستان, پژمان بازغی در کنار همسرش, پژمان بازغی بیمارستان, عکس بیمارستانپژمان بازغی در بیمارستان پژمان بازغی که به خاطر افت فشار دچار کسالت شده بود و در شبکه های اجتماعی به دورغ خبر سکته این بازیگر توانا و خوش چهره پخش شده بود ولی خوشبختانه در حال حاضر حال پژمان بازغی خوب است و مشکل حادی ندارد.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب