بایگانی برچسب ها: آفرین چیت ساز همسر و ماجرای جاسوس بودن او

آفرین چیت ساز همسر دوم ظریف و ماجرای جاسوس بودن او

آفرین چیت ساز همسر دوم ظریف و ماجرای جاسوس بودن او

آفرین چیت ساز همسر دوم ظریف و ماجرای جاسوس بودن اوجاسوسی همسر دوم ظریف جوساز: در روز های گذشته عکس ها و مطالبی در مورد آفرین چیت ساز که گفته می شود همسر دوم ظریف است و جاسوسی می کند منتشر شده است. فردی به نام محمدحسین رستمی که خود را بعنوان مدیر پایگاه مقاومت سایبری عماریون معرفی میکند مدعی شده است دکتر جواد ظریف همسر دوم دارد و همسرش به جاسوسی متهم شده است.ادامه مطلب ...

ادامه مطلب